Arrangementer

Årsmøte i Sagene AP

Velkommen til årsmøte!

28. feb, kl. 18:30 — 20:30, Deichman Torshov

Innkalling til årsmøte 28. februar kl 18.30


Det innkalles med dette til årsmøtet i Sagene Arbeiderparti og Sagene- og Torshov arbeidersamfunn:


Tid:    Torsdag 28. februar kl 18.30

Sted:  Deichman Torshov (Sandaker Senter) 


Årsmøtet vil starte med innledning. Følg med på www.facebook.com/sageneap for mer informasjon.


Forslag til dagsorden:

- Konstituering

- Godkjenning av dagsorden og innkalling

- Valg av møteleder og referent

- Beretning for 2018 /Styrets beretning/ BU-gruppa beretning

- Regnskap for 2018

- Innkomne forslag og uttalelserValg i henhold til vedtektene

Forslag til politiske uttalelser, som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes lagets leder innen 31. januar - jorgen.foss@nhf.no

Styret


PS1: På medlemsmøte 30.01 skal det velges valgkomite for årsmøtet. Styrets forslag er: Reidun Staalesen, Dina El-khatib (AUF) og Eirik Øwre Thorshaug (leder)


PS2: Det blir avholdt program- og nominasjonsmøte tirsdag 12. mars