Arrangementer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget fatter vedtak i lokale saker. Alle saker som skal opp finner du på nettsidene til bydelen. Alle møter i bydelsutvalget åpner med en «Åpen halvtime» hvor bydelens befolkning kan ta ordet til saker som opptar de.

7. des, kl. 18:30 — 21:00, Sagene samfunnshus, Kristiansands gata 2