Politikken

Sagene bydel skal være et godt sted å bo i hverdagen; de dagene hvor unger skal leveres til barnehage og skole og man skal komme seg på jobb. For de dagene trenger vi gode barnehager, en skole som tar vare på ungene våre og gode sykkelveier for de som vil sykle til arbeid. Sagene skal være bydelen for helg og fritid. Parkene skal være vedlikeholdt og opplyste, med treningsapparater, skiløyper om vinteren og badeplass ved elva. Det skal være teater og festivaler. Åpent bibliotek, idrett og frivillighet. Det skal være mange dager hvor det skjer ting som gjør bydelen vår til et spennende sted å bo – og et spennende sted å besøke. Bydelen vår skal være et godt sted å leve hele livet, med omsorg for de som trenger det når de trenger det - fra helsestasjon for barn til eldreomsorg som gjør det mulig å bo hjemme så lenge man ønsker og kan – og sykehjemsplass som venter når det ikke går lenger. Dette er nabolaget vårt. Vi har bygater med kafeer, butikker og liv. Vi har de grønne løkkene og parkene. Vi har folk fra hele landet og hele verden – i alle aldre. Sagene er mulighetens bydel.

original_1478644091_354981

Sagene er mulighetens bydel

Vedlegg 1