Avtale i boks

Arbeiderpartiet har inngått en avtale om konstituering av bydelsutvalget med MdG, Sv og R. I tillegg er det inngått en miljøavtale.

original_1478639570_9123173

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, SV og Rødt, som har samarbeidet i bydelsutvalget inneværende periode, har beholdt og styrket sine posisjoner i bydelsutvalget etter valget. Gjennom konstruktive og gode forhandlinger er partiene nå blitt enige om å videreføre dette samarbeidet i den kommende perioden 2015-19.

Partiene er enige om å gjenvelge Helge Stoltenberg (Ap) til leder av bydelsutvalget og velge Marianne Engelstad (SV) til nestleder.

Videre skal Miljøpartiet de Grønne lede Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen. SV skal lede Velferd-, oppvekst- og familiekomiteen, mens Arbeiderpartiet skal lede Helse- og mestringskomiteen og Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomiteen.

Avtalen omfatter både valgteknisk samarbeid gjennom fordeling av verv og funksjoner, samt en politisk miljøavtale.

-Vi er glade for at vi har kommet fram til en god avtale mellom disse partiene. Jeg ser fram til fortsatt samarbeid i de neste 4 årene, sier Helge Stoltenberg (AP).

-Vi er svært godt fornøyd med å ha fått til en miljøavtale som bidrar til å befeste bydel Sagene som byens grønneste bydel og at vi har fått lederen av Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, sier Siri Mittet (MdG)

-Vi gleder oss til 4 spennende år for å gjøre bydelen rødere og grønnere og mer rettferdig, sier Marianne Engelstad (SV)

-Vi har ikke ønsket hverken ledere eller nestledere, men er glade for det rødgrønne samarbeidet. Vi skal gjennom denne avtalen påvirke politisk i alle fire komiteer for å minske de sosiale og økonomiske forskjellene i bydelen, sier Reza Rezaee (R)