Aktuelt

Nyheter

 • Sagene Arbeiderparti sin bydelsgruppe 2019-2023

 • Samarbeidsavtale i bydel Sagene

 • Dokumenter til årsmøtet

  Årsmøtet avholdes 26/1-17 kl 18 på Sagene Samfunnshus. På denne siden legger vi ut dokumenter som skal behandles på årsmøtet.

 • Nytt styre er valgt

  På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Det nye styret betår av: Leder: Jørgen Foss Nestledere: Ragnhild Nyhagen og Anette Helleborg Sekretær: Trond Jensrud Kasserer: Espen Risholm Kvinnepolitisk: Hege Kristin Goverud Medlem: Lise Corwin Vara: Joakim D. Gebhardt Vara: Therese Karlsen Vara: Øystein Grønningn Vara: Eirik T. Øvre Vara: Kari Nordby

 • Tidenes mest ansvarsfraskrivende helseminister?

  Lar helseministeren matvarebransjen styre regjeringens tiltak for bedre folkehelse? Dette spørr Jørgen Foss om i et innlegg i Dagsavisen.

 • Vi glemmer aldri

 • God sommer til alle!

 • Vi vil ha ditt forslag

  På medlemsmøtet 23. mai skal vi diskutere innspill til programmet til Arbeiderpartiet. Her kan du lese forslagene som har kommet inn.

 • Velkommen til 1. mai på Sagene

  Sagene Arbeiderparti og Sagene og Torshov Arbeidersamfunn inviterer til tradisjonsrik 1. mai feiring.

 • Medlemsmøte - skole

  Husk vårt medlemsmøte 31/3 kl 19 på Nordpolen skole med innledning av kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl.

 • Gratulerer med kvinnedagen 8. mars

  Sagene AP oppfordrer alle til å delta i 8. mars markeringen. Oslo AP møtes på Youngstorget ved fontene fra kl 17.45.

 • Neste medlemsmøte

  Vårt neste medlemsmøte blir torsdag 31. mars kl. 19 på Nordpolen skole. Innledning ved vår egen byråd for kunnskap Tone Tellevik Dahl.

 • Nytt styre

  Årsmøtet i Sagene Arbeiderparti valgte nytt styre. Helge Stoltenberg ble gjenvalgt til leder, mens Tone Phalke ble valgt til ny nestleder.

 • Innkomne forslag

  Her kan du lese de innkomne forslagene

 • Valgkomiteens innstilling

  Her kan du lese valgkomiteens innstilling.

 • BU-gruppas beretning

  Her kan du lese BU-gruppa beretning

 • Styrets beretning

  Her kan du lese styrets beretning for 2015.

 • Årsmøte 9/2 kl 18

  Årsmøtet er tirsdag 9/2 kl 18 på Det Andre Teater

 • Endelig mer fysioterapi

  For mange vil behandlinger hos en fysioterapeut gi et mye bedre liv. Nå blir det lettere å time hos en fysioterapeut i bydel Sagene.

 • En enda bedre hjemmetjeneste

  Forventningene til vår hjemmetjeneste er stor og vil fremover bli enda større. Sagene Arbeiderparti skal følge opp og sørge for høyrer kvalitet i hjemmetjenesten.

 • Høyre har mistillit til bydelens ansatte

  Sagene Høyre mener ansatte i våre barnehager ikke gjør jobben sin og bruker penger på unødvendige utgifter.

 • Store barnehagekutt fra Høyre, Venstre og KrF

  Mens bydel Sagene har hatt en sterk økning i barn i barnehagealder så har det tidligere Høyrebyrådet kuttet kraftig i budsjettene til våre barnehager de siste årene.

 • Medlemsmøte - Verden i 2016 hva nå?

  Vi arrangerere medlemsmøte mandag 18. januar kl 19 på Sagene Lunsjbar om flyktningkrise, tusenårsmål og klimaavtale ved Odd Inge Kvalheim, internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet.

 • Våkne opp Bent Høie!

  Sitter helseministeren på kontoret sitt og håper at nordmenn ikke blir mer overvektige? Dette spør vår leder i Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomiteen, Jørgen Foss, om i et blogginnlegg.

 • Flere vikarer i barnehagene våre

  Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV, MdG og Rødt vedtok bydelsutvalget å sette av 1,5 mill. til vikarer i barnehagene iforbindelse med budsjett 2016.

 • Kom med forslag

  BU-gruppa avholder sitt årlige budsjettseminar 25. november. Her vil prioriteringene til Arbeiderpartiet i bydelen bli bestemt.

 • Gjenvalg av BU-leder

  Vår BU-lederkandidat Helge Stoltenberg, ble gjenvalgt av bydelsutvalget for 4 nye år.

 • Miljøavtale

  Sagene Arbeiderparti har sammen med Sagene SV, Miljøpartiet de Grønne Sagene og Sagene Rødt inngått en miljøavtale for de neste fire årene.

 • Tone er blitt byråd

  Vår egen Tone Tellevik Dahl er i dag utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap i den nye byregjeringa i Oslo.

 • Vi trenger din hjelp!

  Sagene Arbeiderparti har behov for din hjelp til å bemanne komiteer, råd og utvalg i bydel Sagene. Har du mulighet?

 • Avtale i boks

  Arbeiderpartiet har inngått en avtale om konstituering av bydelsutvalget med MdG, Sv og R. I tillegg er det inngått en miljøavtale.

 • Her er vår nye BU-gruppe

  Sagene Arbeiderparti fikk 5 faste medlemmer og 8 varaer valgt inn i bydelsutvalget. Vi er stolte over å ha fått et så godt lag som starter jobben for et grønnere Sagene med plass til alle 5. november 2015.

 • Nok en gang et slag i ansiktet

  Nok et år opplever bydelene i Oslo store kutt i sine budsjetter. Bydelenes budsjetter kuttes med nesten 85 mill. i byrådets forslag til budsjett.