Store barnehagekutt fra Høyre, Venstre og KrF

Mens bydel Sagene har hatt en sterk økning i barn i barnehagealder så har det tidligere Høyrebyrådet kuttet kraftig i budsjettene til våre barnehager de siste årene.

original_1478639589_215437

Mens antall barn i barnehagealder har økt med nesten 300 fra 2013 til 2015 så kuttet Høyrebyrådet barnehagebudsjettet i vår bydel med 5,6 mill. i 2014 budsjettet, 6,1 mill. i 2015 budsjettet og 1,2 mill. i 2016 budsjettet. –Dette betyr at bydel Sagene skal drive barnehager for flere barn med mindre penger. Det sier seg selv at dette vil gå utover kvaliteten i barnehagene våre, sier BU-leder Helge Stoltenberg.

Samtidig sparte ikke det tidligere Høyrebyrådet på forventningene til byens barnehager. De sa at:

  • Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet

  • Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart

  • Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling

  • Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass samtidig har store forventninger til hva bydelen skal gjøre i sine barnehager

-Dette viser at det tidligere Høyrebyrådet kun snakket i store ord. De kom med løfter de viste bydelene ikke kunne gjennomføre. Dette er å føre folk bak lyset, sier Helge.

Den nye rødgrønne byregjeringa sier i sin plattform: «Byrådet vil gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i barnehagene, og sørge for at barnehagene er en åpen arena for forskning og utvikling. Vi vil sette inn betydelige ressurser på å utvikle fagkompetansen hos de ansatte.» -Dette viser en annen vei enn det tidligere Høyrebyrådet. Her sier man at kvalitet og kompetanse skal satse på og vi har store forventninger til budsjettet som det rødgrønne byregjeringa skal legge fram til høsten, sier Helge.

Samtidig vil den rødgrønne byregjeringa innføre 2 barnehageopptak i året, bygge 3.000 nye plasser, styrke etter- og videreutdanningen og stille krav til private barnehager.