Endelig mer fysioterapi

For mange vil behandlinger hos en fysioterapeut gi et mye bedre liv. Nå blir det lettere å time hos en fysioterapeut i bydel Sagene.

original_1478639562_950328

For mange eldre kan fysioterapi gjøre livene lettere å leve. Både selve behandlingen men også trening i f.eks. grupper vil kunne bidra til bedre og mer aktiv liv. Sammen med SV, Rødt og MdG foreslo vi derfor og fikk flertall for å opprett to 50% tilskudd til fysioterapi i bydelen. Dette vil gjøre det lettere å få en time hos en fysioterapeut i vår bydel.

-Mer fysioterapi vil gi bedre liv for mange. Jeg er glad for at vi klaret å få dette på plass i budsjettet for 2016. Vi i Arbeiderpartiet vil følge opp slik at også vår bydel har en god dekning av fysioterapeuter, sier BU-leder Helge Stoltenberg.