Flere vikarer i barnehagene våre

Etter forslag fra Arbeiderpartiet, SV, MdG og Rødt vedtok bydelsutvalget å sette av 1,5 mill. til vikarer i barnehagene iforbindelse med budsjett 2016.

original_1478639579_2782507

Gjennom mange år har vikarer dessverre vært en mangelvare i bydelens barnehager. Hvis ansatte i barnehagene har vært syke eller har vært borte fra jobb av andre grunner er disse ikke blitt erstattet. Dette har medført at det har vært færre voksne i barnehagene enn det som er ønskelig. Derfor er det viktig at det settes av penger slik at voksentettheten i større grad kan opprettholdes. Dette vil være til glede for barna i barnehagene. Det vil være bra for alle de ansatte i barnehagene og det vil gi foreldre trygghet i at barna blir tatt godt vare på den tiden de er i barnehagene.

Vikarer til bydelens barnehager rekrutteres i dag fra bydelens egne ringelister eller via vikarbyråer. Bydelsutvalget ønsker isteden at det opprettes en vikarpool, slik at barnehagene kan hente inn vikarer her ved sykdom. Disse vikarene skal være fast ansatte i bydelen men kunne jobbe ved forskjellige barnehager der det er behov.