Høyre har mistillit til bydelens ansatte

Sagene Høyre mener ansatte i våre barnehager ikke gjør jobben sin og bruker penger på unødvendige utgifter.

original_1478639602_8157685

I forbindelse med budsjett for 2016 fremmet Sagene Høyre et forslag som fikk hele venstresiden til å reagere. De foreslo at direktøren skulle gjennomføre en sammenligning av barnehagenes kostnader på innkjøpte tjenester fordi de mener at mange barnehager bruker penger på unødvendige utgifter. –Dette kan ikke tolkes på annen måte enn en sterk mistillit til ansatte i bydelens barnehager. Det er helt klart at vi har gode og kompetente ansatte som gjør en svært god jobb i våre barnehager. At Sagene Høyre nå mener at disse ansatte ikke har kontroll på økonomien og øser ut penger i øst og vest er ikke til å forstå, sier BU-leder Helge Stoltenberg.

I forslaget fra Sagene Høyre heter det: «Bydelsutvalget mener det bør være unødvendig at alle fagledere i barnehagene våre skal bruke tiden sin på å måtte vurdere behov for, for eksempel antall søppeldunker og hvor mange dager i uken renovasjonsetaten skal tømme disse.» -Ja hvem er det som skal vurdere dette hvis det ikke er de ansatte i barnehagene. Det er jo de som jobber der og kjenner og ser hvilke behov den enkelte barnehage har, sier Helge.

-Jeg og Arbeiderpartiet har stor tillitt til de ansatte i vår bydel. Vi er sikre på at de tar kloke og riktige beslutninger og at de ikke har behov for hjelp av en byråkrat for å vurdere behovet for søppelkasser, sier Helge

Forslaget fra Høyre fikk kun stemmene fra Høyre, Venstre og Miljøpartiet de Grønne og fikk dermed ikke flertall.