Tone er blitt byråd

Vår egen Tone Tellevik Dahl er i dag utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap i den nye byregjeringa i Oslo.

original_1478639597_8884516

Tone har tidligere vært BU-leder i 8 år i bydel Sagene og hun har i 4 år vært nestleder i byutviklingskomiteen i bystyret. De siste 4 årene har hun ledet helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Hun har sittet i styret til Sagene Arbeiderparti i en årrekke og har bl.a. vært nestleder i flere år.

-Med Tone som byråd for oppvekst og kunnskap er Osloskolen i de aller best hender, sier leder av Sagene Arbeiderparti Helge Stoltenberg. –Jeg vet at dette er rett person på rett sted og med den kunnskap og arbeidskapasitet som Tone har, kommer Osloskolen til å bli Norges beste skole, sier Helge.

Som byråd for oppvekst og kunnskap får Tone ansvaret for å gjennomføre noen av de største valgløftene som bygging av 3.000 nye barnehageplasser, 2 barnehageopptak i året og ansettelse av 200 flere lærere.

Sagene Arbeiderparti ønsker Tone og resten av byregjeringa lykke til i arbeidet fremover!