Nytt styre

Årsmøtet i Sagene Arbeiderparti valgte nytt styre. Helge Stoltenberg ble gjenvalgt til leder, mens Tone Phalke ble valgt til ny nestleder.

original_1478642931_9731207

Resten av styret består av:

Kassere: Espen Risholm

Sekretær: Nina F. Eliasson

Kvinnepolitisk: Ragnhild Nyhagen

Studieleder: Shahram Ariafar

Styremedlem: Kari Nordby

Styremedlem: Johannes Raustøl

Vara: Eli Eriksen Sveen

Vara: Trond Jensrud

Vara: Arnfinn Bjerkesstrand

Vara: Therese Karlsen

Vara: Eirik Thorshaug

Styret har allerede hatt sitt første styremøte og er i god gang med planleggingen av aktiviteter i laget fremover.