Gratulerer med kvinnedagen 8. mars

Sagene AP oppfordrer alle til å delta i 8. mars markeringen. Oslo AP møtes på Youngstorget ved fontene fra kl 17.45.

original_1478642933_2316003

Det blir etter toget treff på Peoples fra kl 19.30.

Byrådsleder Raymond Johansen kommer og innleder om hvorfor Oslo blir en mer likestilt by og en bedre by for kvinner med han ved roret. Partisekretær Kjersti Stenseng kommer og snakker om hvordan Regjeringa setter likestillings i revers. Nestleder i NTL, Kjersti Barsok, kommer og snakker om viktige likestillingssaker som fagbevegelsen brenner for. Nyvalgt leder i AUF i Oslo, Agnes N. Viljugrein, kommer og holder en ungdomsappell.