Kom med forslag

BU-gruppa avholder sitt årlige budsjettseminar 25. november. Her vil prioriteringene til Arbeiderpartiet i bydelen bli bestemt.

original_1478642934_2460687

Forslaget til budsjett som bydelsdirektøren har lagt fram viser nye kutt i bydel Sagene på 21 mill. Forslaget fra direktøren er bygget på det gamle byrådets budsjettforslag. Det gamle byrådet foreslo nok en gang store kutt i overføringene til bydelene. Det var nok en gang bydelene som måtte ta de største kuttene i Oslo-budsjettet.

Det nye rød-grønne byrådet har kommet med sin tilleggsinnstilling og her tilføres bydel Sagene 6,4 mill. Dette vi bydelsdirektøren foreslå en disponering av i en egen tilleggsinnstilling som han vil legge fram 27/11.

-At det gamle byrådet nok en gang foreslo store kutt til bydelene er nesten ikke til å tro, sier BU-leder Helge Stoltenberg (Ap). –Vi har gjennom de 18 årene de blå har styrt Oslo sett kutt på kutt og en svekkelse av bydelene i Oslo. Jeg er kjempe glad for at det nye rødgrønne byrådet allerede i sin tilleggsinnstilling viser at de ønsker en annen utvikling.

BU-gruppa samles 25/11 og tar gjenre imot innspill fra all om hvilke saker som er viktige.