Tidenes mest ansvarsfraskrivende helseminister?

Lar helseministeren matvarebransjen styre regjeringens tiltak for bedre folkehelse? Dette spørr Jørgen Foss om i et innlegg i Dagsavisen.

Jørgen Foss, som er leder av Folkehelsekomiteen i bydel Sagene, spørr om det er matvarebransjen som skal styre helesministerens tiltak for bedre folkehelse. "Det kan også virke som om han skyver Reitan & Co foran seg og lar matvarebransjen styre regjeringens tiltak for bedret folkehelse, når han setter ned sitt eget råd bestående av bransjen for å komme opp med hvilke tiltak som skal til for å redusere overvekt. Jeg er enig i at vi må ha med bransjen på laget skal vi redusere fedme, men ikke utelukkende på bransjens premisser, slik det virker som om Høie legger opp til", skriver Jørgen i Dagsavisen.