Gjenvalg av BU-leder

Vår BU-lederkandidat Helge Stoltenberg, ble gjenvalgt av bydelsutvalget for 4 nye år.

original

Arbeiderpartiet hadde inngått en avtale om konstituering med SV, MdG og R. Denne avtalen ga Arbeiderpartiet lederen i Helse- og mestringskomiteen og i Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomiteen. Arbeiderpartiet fikk også nestleder i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen og i Velferd-, oppvekst- og familiekomiteen. I tillegg til leder/nestleder har Arbeiderpartiet også 1 medlem i alle komiteene.

Våre komitemedlemmer er:

Helse- og mestringskomiteen

Leder: Toril Johnsen

Medlem: Shahram Ariafar


Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomiteen

Leder: Jørgen Foss

Medlem: Anne Britt Granaas


Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen

Nestleder: Therese Karlsen

Medlem: Jens Knapstad


Velferd-, oppvekst- og familiekomiteen

Nestleder: Espen Risholm

Medlem: Anette Helleborg