Miljøavtale

Sagene Arbeiderparti har sammen med Sagene SV, Miljøpartiet de Grønne Sagene og Sagene Rødt inngått en miljøavtale for de neste fire årene.

original

Denne avtalen sikrer at miljøet vil bli satt høyt på den politiske dagsordenen de neste fire årene i bydel Sagene. –Denne avtalen er ambisiøs og kommer til å stille store krav til gjennomføringsevne, sier BU-leder Helge Stoltenberg (Ap).

Avtalen omfatter alle deler av miljø og klima. Avtalen innledes med: «Sagene er kåret til Oslos grønneste bydel og mange gode miljøtiltak er satt igang. Men vi er ikke tilfredse og vil jobbe videre for å befeste Sagenes posisjon som en foregangsbydel og modell for energisparing, lavutslipp og framtidsrettede transportløsninger. Vi ønsker en bydel som iverksetter ambisiøse tiltak i egen organisasjon og samtidig legger tilrette for folkelig engasjement, og gjør det enkelt for beboerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vår visjon er et levende Sagene hvor det trygt og godt å leve, hvor syklende og gående dominerer bybildet, og hvor alle innbyggere uansett bosted har tilgang på gode byrom og grønt arealer i nærmiljøet.»