Nok en gang et slag i ansiktet

Nok et år opplever bydelene i Oslo store kutt i sine budsjetter. Bydelenes budsjetter kuttes med nesten 85 mill. i byrådets forslag til budsjett.

original_1478638985_8533792

-Ingen må innbille seg et kutt i denne størrelsesorden ikke vil få konsekvenser for de tjenestene bydelene i Oslo skal levere til sine innbyggere. Jeg har sittet i bydelsutvalget på Sagene i 8 år og på den tiden har jeg måttet kutte nærmere 250 mill. kroner i bydel Sagene sine budsjetter, sier Helge Stoltenberg, BU-leder i bydel Sagene.

Bydelene i Oslo har ansvar for barnehager, barnevern, ungdomstiltak, folkehelse, NAV, sosialhjelp, eldreomsorg, parker og grøntområder og kultur. Alt dette vil rammes når bydelene nok et år må ta de største kuttene i Oslo budsjettet. -Byrådet er feige når de overlater til andre å gjøre kuttene for seg. År etter år ser vi at et er bydelene som må ta de største kuttene andre deler av Oslo kommune som byrådet selv har ansvar for skjermes, sier Helge Stoltenberg.

Ordfører Fabian Stang sa i valgkampen at Oslo by hadde penger nok. Dette ser vi bydelene ikke noe til når budsjettet nå legges fram. –Bydelene må nok en gang svinge sparekniven over de tjenestene vi skal levere. Budsjettet som i dag er lagt fram av det borgerlige byrådet setter viktige velferdstjenester i fare. Jeg vil jeg anbefale ordføreren å komme seg ut av kontoret sitt på rådhuset og ned til oss vanlig dødelige, sier Helge Stoltenberg.

Med et kutt på nærmere 85 mill. i budsjettene til bydelene vil dette få store konsekvenser også for bydel Sagene. Det vil bli nye runder med kutt og nedskalering av tjenester. Bydel Sagene skal i 2016 kutte nye 33 millioner. –Dette vil bli kutt som kommer til å ramme de svakeste i bydelen vår. Vi vil måtte se på bemanning i barnehagene, nedleggelse av ungdomsklubber, kutt i seniorsenteret og frivilligsentralene, kutt i barnevernet og selvsagt store kutt i alt forebyggende arbeid og selvsagt blir det ikke noen penger til vedlikehold og opprusting av parker og grøntområder, sier Helge Stoltenberg.

Det viktige arbeidet som gjøres i bydelene i Oslo vil også i 2016 lide under byrådets store kutt. Bydelene er kommunens førstelinje og der tjenester leveres til folk flest. –Det er ingen tvil om at innbyggerne i Oslo vil merke disse kuttene nok et år. Alt forebyggende arbeid vil stoppe opp og det kommer til å koste Oslo kommune dyrt i framtiden. Bydelene har ideene og tankene på hvordan hverdagen til folk flest kan bli bedre, men vi fratas mulighetene av byrådet, sier Helge Stoltenberg.

Arbeiderpartiet i bystyret har gjennom mange år vist at det går an å gi bydelene mer midler, men byrådet fortsetter sine sulteforing av bydelene. –Jeg forventer at det nyvalgte bystyret vil reversere de store kuttene som de borgerlige legger opp til. For bydelene og for folk i Oslo er det veldig bra at byen nå får et nytt styre, sier Helge Stoltenberg.