Samarbeidsavtale i bydel Sagene

Sagene Arbeiderparti har inngått en samarbeidsavtale med Miljøpartiet, SV og Rødt i bydel Sagene for perioden 2019-2023.

Vi er svært glade for å ha fått på plass en svært god politisk plattform som vil gjøre bydelen både grønnere og varmere i den kommende perioden sier Jørgen Foss leder av Sagene Arbeiderparti. Vi er fire partier som har forhandlet en stund nå, for nettopp å få på plass en politisk plattform som vil gi forutsigbarhet gjennom perioden og som vil skape en enda bedre bydel for innbyggerne fortsetter Foss. 

I plattformen som blir signert på Sagene Samfunnshus kl. 1900 mandag 28. oktober kommer det frem at partiene har store ambisjoner for bydelen i den kommende perioden. Det er fokusert på fire satsingsområder: miljø, livskvalitet, arbeidsliv og grønn verdiskapning og kultur & nærmiljø.

Bydel Sagene skal være en bydel det skal være godt å leve i. Sagene er ikke et sted du bor, men et sted du lever. Da må vi som bydel legge til rette for å gi gode vilkår til frivilligheten, idretten og kulturlivet. Vi skal verne om, og utvikle Akerselva som den viktige pulsåren den er. Vi skal gjøre det enkelt å ta miljøvennlige valg som innbygger i Sagene. Så skal det selvsagt være en trygg bydel, uansett hvor i livet du befinner deg.

Konstituering

Arbeiderpartiet gikk til valg på Helge Stoltenberg som vår lederkandidat for bydelsutvalget i bydelen. Dessverre ble ikke Arbeiderpartiet det største partiet i bydel Sagene, og etter forhandlingene er det klart at Miljøpartiet overtar lederposisjonen i bydel Sagene.

Vi vil takke Helge Stoltenberg for den enorme innsatsen han har lagt ned som leder av Sagene bydel i 8 år. Han har vært en raus og veldig arbeidsom leder som har gitt av seg selv til alle bydelens innbyggere. Helge går nå over i rollen som leder av Helse og Mestringsutvalget i bydel Sagene. 

Arbeiderpartiet vil etter forhandlingene inneha nestledervervet i bydel Sagene. Det er Jørgen Foss som overtar rollen som Sagenes «varaordfører»  for den kommende perioden. – Jeg gleder meg stort til å ta fatt på den nye rollen sier Jørgen Foss, som har 12 år bak seg i Bydelsutvalget. Vi skal sørge for mye god arbeiderpartipolitikk i den kommende perioden.

Maria Varteressian vil bekle den viktige rollen som leder for Miljø, kultur- og byutviklingsutvalget i bydel Sagene.